ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022  рiк  2021   рiк
Протокол річних загальних зборів 2023 рік   Підсумки голосування 2023 рік
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 2023 рiк 1
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 2023 рiк 2
Протокол річних загальних зборів та підсумки голосування за 2022 рік
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 2022
Підсумки голосування за 2020 рік   Підпис
Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік   Підпис
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 2020   Підпис
Підсумки голосування за 2019 рік
Підсумки голосування за 2019 рік подпись
Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік подпись
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 2019
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 2019 подпись
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 2018
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 2018 подпись
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2018
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2018 подпись
Годовой отчет 2018
Годовой отчет 2018 подпись
Годовой отчет
Особенная информация - Директор
Особенная информация - Главный бухгалтер
Особенная информация - Дополнение 5
Особенная информация - Дополнение 11
 

ОБЬЯВЛЕНИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Ежегодное общее собрание акционеров АО «Элемент» и основные показатели финансовой деятельности
ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРАМ 2024
ПОВІДОМЛЕННЯ (в порядку абз. сьомого частини четвертої ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства») на 20 квітня 2023 року
БЮЛЕТЕНЬ для голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕМЕНТ» (ідентифікаційний код 30863766) 2023   підпис   печатка
ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРАМ 2023   підпис
ПОВІДОМЛЕННЯ (в порядку абз. сьомого частини четвертої ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства») на 07 листопада 2022 року
БЮЛЕТЕНЬ для голосування на річних дистанційних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕМЕНТ» (ідентифікаційний код 30863766)   підпис   печатка
ПОВІДОМЛЕННЯ (в порядку абз. сьомого частини четвертої ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства») 2022
Сообщение акционерам 2022 в кодировке ЮНИКОД читать
ПОВІДОМЛЕННЯ (в порядку абз. сьомого частини четвертої ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства») 2021
Сообщение акционерам 2021   Сообщение акционерам 2021 (подись)
Сообщение акционерам 2020 в кодировке ЮНИКОД читать
Сообщение акционерам 2020 (печать)
Сообщение акционерам 2019
Сообщение акционерам 2019 (печать)
__